امتیاز منابع در دسترس
امتیاز بین 1 تا 10 تغییر می کند
توصیه برای حمله
آمار جهانی بازی کلش
مقدار منابع در این دقیقه:
میزان تغییرات منابع در این دقیقه:
تعدا بازیکنان آنلاین:
تعدا بازیکنان آفلاین:
پیش بینی
بازی کلش
کل بازدیدها
بازدیدهای آنلاین
زمان
زمان
میزان منابع در دسترس
در حال بارگزاری...
میزان منابع در دسترس
تعداد کل بازیکنان آنلاین
در حال بارگزاری...
تعداد کل بازیکنان آنلاین
زمان
زمان
منطقه Current
Time
آنلاین آفلاین اطلاعات منابع در این دقیقه
تعداد بازیکنان درصد
منطقه
تعداد بازیکنان درصد
منطقه
مقدار کل درصد
از کل
منابع تولید شده
در این دقیقه
منابع مصرف شده
در این دقیقه
تغییرات منابع
در این دقیقه

پربازدیدترین

جدیدترین ها

Image

WJVL

WJVL (99.9 FM) is a radio station licensed to Janesville, Wisc ... ویکی پدیا
Image

Apai

Apai is one of four small villages on Manono Island in Samoa. ... ویکی پدیا
Image

T&L

T&L(Transform & lighting),是指坐标转换和光源。 ویکی پدیا
Image

AIML

AIML, or Artificial Intelligence Markup Language, is an XML di ... ویکی پدیا
Image

Juma

Juma may refer to: ویکی پدیا

جدیدترین ها در این موضوع

Image

WJVL

WJVL (99.9 FM) is a radio station licensed to Janesville, Wisc ... ویکی پدیا
Image

Apai

Apai is one of four small villages on Manono Island in Samoa. ... ویکی پدیا
Image

T&L

T&L(Transform & lighting),是指坐标转换和光源。 ویکی پدیا
Image

AIML

AIML, or Artificial Intelligence Markup Language, is an XML di ... ویکی پدیا
Image

Juma

Juma may refer to: ویکی پدیا

سایر مطالب

بالا
Powered by TayaCMS