فرمول موفقیت - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد فرمول موفقیت ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت خانواده آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

فرمول موفقیت
 
▪ تا می توانی به تفریح با همسالان وهم ترازان خود بپرداز. البته تفریح سالم گاهی هم خلوت پیشه کن ولی دوست عزیزم افسردگی با خلوت فرق دارد. پس سعی کن روحیه خود را حفظ کنی . با تفریح وفراهم کردن مد روز |آرایش |سرگرمی |اخبازبرای خود و دوستانت هم تو شاداب خواهی بود هم دوستان...

رسیدن به موفقیت,کسب موفقیت,فرمول موفقیت

▪ صبروشکیبایی پیشه کن . با صبرآینده ایی درخشان خواهی داشت. به خدا توکل کن وازاندیشه عقل کمک بگیر.
▪ پندارنیک کردارنیک گفتارنیک را سرلوحه کارخویش قراربده. پندارنیک آن است که انسان پرهیزکاربیا ندیشد وآن را ازهمه چیزبرترشمارد. کردارو گفتارنیک پرورده خرد است. خردمند گفتارو کردارخود را با پندارش سازگارمی نماید. پس خوب فکرکن زیبا عمل کن ونیکوسخن بگو.
▪ انتقاد پذیری را درخود تقویت کن. ازعیب جویی دیگران ناراحت مشو. بلکه ازگوهروجودی خود که علاقه وتلاش و توکل است کمک بگیرو به دنبال تغییرو تکامل روح وروان خود باش.
▪ به برادروخواهرخود کمک کن وبه خانواده ات احترام بگذارپدرو مادرتنها کسانی هستند که قلبشان برایت بی ریا می زند وبه توعشق می ورزند بنابراین با لجبازی وعصبانیت زندگی را به خود وآنان سخت مگیر.
▪ رازدارباش. رازداردوستان باش. وسعی کن اسرارپنهانی آنان را فاش نکنی وآن را برسرزبان ها نیندازی. فاش کردن سردیگران ازگناهان است. شما باید محرم دل ورازداردیگران باشید وبه قول معروف شل زبان نباشید.
▪ مواظب صحبت کردن خود باش. سخنی را که می خواهی درجمع بازگوکنی سعی کن حساب شده وسنجیده بگویی که آنچه تو برزبان می آوری نمودی ازباطن وشخصیت توست پس آگاه باش وسخن سنجیده بگو.
▪ غرورخود را بشکن به آنچه داری وبه آنچه عمل می کنی مغرورنشو وبدان هرچه داری وداشتی ازخداوند است واگراواین چنین اراده نمی کرد تونیزچنین نبودی پس به جای غرورازمحاسنت درجهت رضایت و سود خلق خدا استفاده کن.

منبع:ویستا
ویرایش وتلخیص:آکاایران


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله فرمول موفقیت شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

فرمول موفقیت

فرمول موفقیت گردآوری توسط بخش روانشناسی موفقیت سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات