30 قانون جهاني موفقيت

30 قانون جهاني موفقيت


موفقيت, قانون جهاني موفقيت, موفق, افراد موفق

1) قانون علت و معلول

هر چيز به دليلي رخ مي دهد. براي هر علتي معلولي است و براي هر معلولي، علت يا علت هاي به خصوصي وجود دارد، چه از آن ها اطلاع داشته باشيد چه نداشته باشيد. چيزي به اسم اتفاق وجود ندارد. در زندگي هر کاري را که بخواهيد مي توانيد انجام دهيد به شرط آن که تصميم بگيريد که دقيقا چه مي خواهيد و سپس عمل کنيد.

2) قانون ذهن

شما تبديل به همان چيزي مي شويد که درباره آن بيشتر فکر مي کنيد. پس هميشه درباره چيزهايي فکر کنيد که واقعا طالب آن هستيد.

3) قانون عينيت يافتن ذهنيات

دنياي پيرامون شما تجلي فيزيکي دنياي درون شماست. کار اصلي شما در زندگي اين است که زندگي مورد علاقه خود را در درون خود خلق کنيد. زندگي ايده آل خود را با تمام جزييات آن مجسم کنيد و اين تصوير ذهني را تا زماني که در دنياي پيرامون شما تحقق پيدا کند حفظ کنيد.

4) قانون رابطه مستقيم

زندگي بيروني شما بازتاب زندگي دروني شماست. بين طرز تفکر و احساسات دروني شما، و عملکرد و تجارب بيروني تان رابطه مستقيم وجود دارد. روابط اجتماعي، وضعيت جسماني، شرايط مالي و موفقيت هاي شما بازتاب دنياي دروني شماست.

5) قانون باور

هر چيزي را که عميقا باور داشته باشيد به واقعيت تبديل مي شود. شما آن چه را که مي بينيد که قبلا به عنوان باور انتخاب کرده ايد. پس بايد باورهاي محدودکنتده اي را که مانع موفقيت شما هستند شناسايي کنيد و آن ها را از بين ببريد.

6) قانون ارزش ها

نحوه عملکرد شما هميشه با زير بنايي ترين ارزش ها و اعتقادات شما هماهنگ است. آن چه که ارزش هايي را که واقعا به آن اعتقاد داريد بيان مي کند ادعاهاي شما نيست بلکه گفته ها، اعمال و انتخاب هاي شما به ويژه در هنگام ناراحتي و عصبانيت است.

7) قانون انگيزه

هر چه مي گوييد يا انجام مي دهيد از تمايلات دروني، خواسته ها و غرايز شما سرچشمه مي گيرد. پس براي رسيدن به موفقيت بايد انگيزه ها را مشخص کرد تا با يک برنامه ريزي اصولي به هدف رسيد.

8) قانون انتظار

اگر با اعتماد به نفس، انتظار وقوع چيزي را در جهان پيرامونتان داشته باشيد آن چيز به وقوع مي پيوندد. شما هميشه هماهنگ با انتظارات تان عمل مي کنيد و اين انتظارات بر رفتار و چگونگي برخورد اطرافيانتان تاثير مي گذارد.

9) قانون تمرکز

هر چيزي را که روي آن تمرکز کرده و به آن فکر کنيد در زندگي واقعي، شکل گرفته و گسترش پيدا مي کند. بنابراين بايد فکر خود را بر چيزهايي متمرکز کنيد که واقعا طالب آن هستيد.

10) قانون عادت

حداقل ?? درصد از کارهايي که انجام مي دهيم از روي عادت است. پس مي توانيم عادت هايي را که موفقيت مان را تضمين مي کنند در خود پرورش دهيم؛ و تا هنگامي که رفتار مورد نظر به صورت اتوماتيک و غير ارادي انجام نشود، تمرين و تکرار آگاهانه و مداوم آن را ادامه دهيم.

11) قانون انتخاب

زندگي ما نتيجه انتخاب هاي ما تا اين لحظه است. چون هميشه در انتخاب افکار خود آزاد هستيم، کنترل کامل زندگي و تمامي آن چه برايمان اتفاق مي افتد در دست خودمان است.

12) قانون تفکر مثبت

براي رسيدن به موفقيت و شادي، تفکر مثبت امري ضروري است. شيوه تفکر شما نشان دهنده ارزش ها، اعتقادات و انتظارات شماست.

13) قانون تغيير

تغيير، غير قابل اجتناب است و ما بايد استاد تغيير باشيم نه قرباني آن.

14) قانون کنترل

سلامتي، شادي و عملکرد درست از طريق کنترل کامل افکار، اعمال و شرايط پيرامونمان به وجود مي آيد.

15) قانون مسووليت

هر چه و هر کجا که هستيد به خاطر آن است که خودتان اين طور خواسته ايد. مسووليت کامل آن چه که هستيد، آن چه که به دست آورده ايد و آن چه که خواهيد شد بر عهده خود شماست.

16) قانون پاداش

عالم در نظم کامل به سر مي برد و ما پاداش کامل اعمالمان را مي گيريم. هميشه از همان دست که مي دهيم از همان دست مي گيريم. اگر از عالم بيشتر دريافت مي کنيد به اين دليل است که بيشتر مي بخشيد.

17) قانون خدمت

پاداش هايي را که در زندگي مي گيريد با ميزان خدمت شما به ديگران رابطه مستقيم دارد. هر چه بيشتر براي بهبود زندگي و سعادت ديگران کار کنيد و توانايي هاي خود را افزايش دهيد، در عرصه هاي مختلف زندگي خود بيشتر پيشرفت مي کنيد.

18) قانون تاثير تلاش

همه اميدها، روياها، هدف ها و آرمان هاي ما در گرو سخت کوشي است. هر چه بيشتر تلاش کنيم؛ موفقيت بيشتري کسب خواهيم کرد.

19) قانون آمادگي

در هر حوزه اي موفق ترين افراد، آن هايي هستند که وقت بيشتري را صرف کسب آمادگي براي انجام کارها مي کنند. عملکرد خوب نتيجه آمادگي کامل است.

20) قانون حد توانايي

شايد براي انجام همه کارها وقت کافي وجود نداشته باشد ولي هميشه براي انجام مهم ترين کارها وقت کافي هست. هر چه بيشتر کار کنيم کارايي بيشتري پيدا مي کنيم. اما بايد اموري را بر عهده بگيريم که در حد توانمان باشد.

21) قانون تصميم

مصمم بودن از ويژگي هاي اساسي افراد موفق است. در زندگي هر جهشي در جهت پيشرفت هنگامي حاصل مي شود که در موردي تصميم روشني گرفته باشيم.

22) قانون خلاقيت

ذهن ما مي تواند به هر چيزي که باور داشته باشد دست يابد. هر نوع پيشرفتي در زندگي با يک ايده آغاز مي شود و چون توانايي ما در خلق ايده هاي جديد نامحدود است آينده نيز محدوديتي نخواهد داشت.

23) قانون استقامت

معيار ايمان به خود، توانايي استقامت در برابر سختي ها، شکست ها و نااميدي ها ست. استقامت ويژگي اساسي موفقيت است. اگر به اندازه کافي استقامت کنيم، طبيعتا سرانجام موفق خواهيم شد.

24) قانون صداقت

خوشبختي زماني سراغ ما مي آيد که تصميم بگيريم هماهنگ با والاترين ارزش ها و عميق ترين اعتقادات خود زندگي کنيم. همواره بايد با آن بهترين بهترين ها که در درون مان وجود دارد صادق باشيم.

25) قانون انعطاف پذيري

در تعيين اهداف خود قاطعيت داشته باشيد، اما در مورد روش دست يابي به آن ها انعطاف پذير باشيد. در عصر تحولات سريع و رقابت شديد، اتعطاف پذيري.

26) قانون خوشبختي

کيفيت زندگي ما را احساس مان در هر لحظه تعيين مي کند و احساس ما را تفسير خودمان از وقايع پيرامونمان مشخص مي سازد، نه خود وقايع. هرگز براي اين که تجربه خوشي از دوران کودکي داشته باشيد دير نيست. کافي است گذشته را مرور کنيد و روشي را که براي تفسير تجربيات خود داشته ايد تغيير دهيد.

27) قانون تعجيل

ما همواره دوست داريم که هر چه زودتر به آرزوهايمان برسيم، به همبن دليل است که در تمام عرصه هاي زندگي بي قراريم.

28) قانون فرصت

بهترين فرصت ها اغلب در معمولي ترين موقعيت هاي زندگي مان به وجود مي آيد. پس بزرگ ترين فرصت ها به احتمال زياد هميشه در دسترس ماست.

29) قانون خود شکوفايي

شما مي توانيد هر چه را که براي رسيدن به اهداف تعيين شده خود به آن نياز داريد بياموزيد. آن هايي که مي آموزند توانا هستند.

30) قانون بخشندگي

هر چه بيشتر، بدون انتظار پاداش، به ديگران خدمت کنيد، خير و نيکي بيشتري به شما مي رسد. آن هم از جاهايي که اصلا انتظار نداريد. شما تنها در صورتي حقيقتا خوشبخت خواهيد شد که احساس کنيد به دليل خدمت به ديگران انسان با ارزشي هستيد.

منبع:زن روز


منبع: بیتوته

پربازدیدترین

پر بازدیدترین ها

Image

الصدر: همه‌پرسی در منطقه کردستان، خودکشی است

رئیس جریان الصدر عراق ضمن اینکه همه‌پرسی در منطقه کردستان عراق را خودکشی خواند، تأکید کرد که کردها اولین کسی خواهند بود که از آن متضرر خواهند شد.

پر بازدیدترین ها

Image

ترامپ بانک‌ها را از مراوده مالی با کره شمالی منع کرد

رئیس‌جمهور آمریکا با صدور یک فرمان اجرایی، ضمن افزایش اختیارات خزانه‌داری برای تحریم کره شمالی، بانک‌ها را از تعامل مالی با پیونگ‌یانگ منع کرد.

پر بازدیدترین ها

Image

گسترش فولاد جنگید و بُرد/ از بازیکنانم راضی نیستم

سرمربی تیم فوتبال سیاه‌جامگان گفت: گسترش فولاد امروز فوتبال بازی کرد، جنگید و بُرد.

جدیدترین ها

Image

قانون مناقصات داخلی در تأمین تابلو‌های برق پروژه بیدبلند رعایت نشد/ استفاده ...

رئیس هیأت مدیره انجمن تابلوهای برق ایران با اشاره به اینکه در برخی پروژه‌های دولتی از تابلوهای برق وارداتی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود استفاده می‌شود، گفت: در تامین تابلو پروژه بید بلند قانون مناقصات داخلی رعایت نشد و تأمین تابلو برق این پروژه به یک شرکت ایرانی تحت لیسانس زیمنس واگذار شد.
Image

بازگشت دوباره سامان مقدم به تلویزیون/ پیش تولید فصل ۲ «دیوار به دیوار» آغاز ...

پیش تولید فصل دوم سریال «دیوار به دیوار» به کارگردانی سامان مقدم به زودی آغاز می‌شود.
Image

توصیه رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر به دانشجویان جدیدالورود

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر به دانشجویان توصیه کرد که پس از ورود به دانشگاه فعالیت‌های علمی و آموزشی خود را بیش از گذشته پیگیری کنند.
Image

رزمایش دفاعی امنیتی «محرم» نیروی زمینی سپاه فردا آغاز می‌شود

فرمانده نیروی زمینی سپاه از برگزاری رزمایش دفاعی امنیتی «محرم» قرارگاه حمزه سیدالشهدا این نیرو از فردا اول مهرماه در شمال غرب کشور خبر داد.
Image

اطلاعیه ستاد امر به معروف و نهی از منکر در خصوص تجمع اعتراض آمیز به سخنان ا ...

ستاد امر به معروف و نهی از منکر در خصوص تجمع سراسری گروه‌های مردمی امر به معروف و نهی از منکر در تهران در تاریخ جمعه 31 شهریور پس از نماز جمعه، اطلاعیه‌ای صادر کرد.
Image

لزوم معرفی نوشت‌افزارهای ایرانی در صدا و سیما/ آموزش و پرورش برای مصرف لواز ...

دبیر شورای نظارت بر صدا و سیما گفت: نوشت افزار ایرانی ـ اسلامی باید توسط اولیا دانش‌آموزان مورد استقبال قرار بگیرد و برای تحقق این مسئله هم آموزش و پرورش باید فرهنگ‌سازی کند.
Image

آغاز سال تحصیلی 13 میلیون دانش‌آموز و پیش به سوی حل «مثنوی هفتاد من کاغذ» م ...

سال تحصیلی جدید از فردا با حضور 13 میلیون دانش‌آموز آغاز می‌شود و آموزش و پرورش با مشکلات مزمنی مواجه است که تلاش می‌کند برای حل آنها اقدامات مؤثری را انجام دهد.
Image

از اینکه در ایران ماندم پشیمان نیستم

بر خلاف تصور غالبی که در جامعه وجود دارد و البته تا حدود زیادی نیز با حقیقت همخوانی دارد، بسیاری از نخبگان کشور و نفرات برتر المپیادهای کشوری ادامه تحصیل و کار در کشورهای توسعه یافته بر ماندن در کشور ترجیح می دهند.
Image

آغاز سال تحصیلی و بازگشت پویایی به دانشگاه

سال تحصیلی جدید در دانشگاه‌ها آغاز شد و از هفته گذشته دوباره با ورود دانشجویان تحرک به دانشگاه‌ها بازگشت.

سایر مطالب

بالا
Powered by TayaCMS