راه‌هاي رسيدن به يك زندگي خلاق

راه‌هاي رسيدن به يك زندگي خلاق


راه‌هاي رسيدن به زندگي خلاق

زندگي خلاق تصميم گرفتن براي شاد بودن است

 

نگراني را به مرحله قبل از تصميم‌گيري محدود كنيد اگر براي رسيدن به هدف بيش از يك راه سراغ داريد براي انتخاب مناسب‌ترين آن‌ها تامل كنيد. خوب فكر كنيد و همه جوانب را در نظر بگيريد اما پس از انتخاب راه،‌ بدون كمترين نگراني در آن جهت حركت كنيد. به جاي ديروز و حوادث مربوط به گذشته به امروز فكر كنيد...

 در هر لحظه تنها به يك هدف بينديشيد. گاه لازم است كه حل مشكل را به تعويق بيندازيد. در اين صورت آن را موقتا از ذهنتان خارج كنيد به مكانيزم خودكار خود فرصت بدهيد تا در جهت صلاح شما راهي بيابد. با آرامش كار كنيد، اطمينان يعني آرامش و نوميدي يعني تنش و فشارهاي عصبي. اگر قصد پيروزي داريد به پيش برويد. از ايستايي كاري ساخته نيست. بايد هر روز زندگي پويا و پرتحرك باشد. در جهت تحقق هدفي كه در نظر گرفته‌ايد بزرگ يا كوچك حركت كنيد.

حذف باورهاي منفي و كاذب، راه ديگر براي رسيدن به زندگي خلاق است. خود را از باورهاي منفي و كاذب نجات دهيد. باورهاي منفي خود را بررسي كنيد مي‌توانيد آن‌ها را آن طور كه هستند در نظر بگيريد آيا نمي‌توانيد آن‌ها را به كلي از وجود خويش پاك كنيد؟ اگر نمي‌توانيد دست كم آن‌ها را در همان حد كه هستند نگه داريد تا بتوانيد با آن‌ها زندگي كنيد.

به ياد يكي از موفقيت‌هاي خوب گذشته خود بيفتيد موفقيتي كه به راستي به خاطر آن احساس غرور كرده‌ايد به خود بگوييد: مهم نيست كه در گذشته شكست‌هايي را تحمل كرده‌ام به جاي آن كه به موفقيت‌هايي كه داشته‌ام توجه خواهم كرد. سزاوار خوبي‌ها و مثبت‌هاي زندگي هستم. من ناخداي كشتي خود هستم و تمام فكر و ذكرم را به هدف‌هاي خلاق و سازنده معطوف خواهم كرد.

با سرزنش خويش، لذت و شادماني را از خود دريغ مي‌كنيد. اين حق شماست كه بدون احساس بيم و هراس و تقصير، احساس شادماني كنيد. زندگي خلاق تصميم گرفتن براي شاد بودن است. پيروزي نيروهاي مثبت فكر و تصور بر نيروهاي منفي تفكر و تصور است.

اگر مشتاق باشيد كه از انديشه‌هاي منفي و نگراني‌هايتان آگاه باشيد و ژرف‌تر به آن‌ها بنگريد تا ببينيد كه ريشه آن‌ها چيست مي‌توانيد از انديشه‌هاي منفي و نگراني‌هايتان به شيوه مثبت سود جوييد. به محض اين‌كه از باورهاي منفي خودتان آگاه شويد مي‌توانيد آن‌ها را تغيير دهيد. شناخت عميق باور منفي به اين معناست كه 99 درصد از راه‌ رها كردنش را طي كرده‌ايد. شايد چيزي به طول بينجامد كه كاملا از بين برود. اما همين كه واقعا آن را ببينيد و احساس كنيد كه چگونه در زندگي‌تان سرگرم كار بوده است بي‌شك راه خروج را در پيش خواهد گرفت.

با خودتان همنوا و هماهنگ شويد و قدر زندگي‌تان را بدانيد. اين فرايند سبب مي‌شود كه انرژي مثبت وجودتان جريان پيدا كند و خود به خود موجب خلاقيت افزون‌تر زندگي‌تان مي‌شود. و اما گام ديگر عفو و بخشش خود است. شما هم احتمالا با مشكلات بمانيد، بسازيد و ستيز كنيد. عقب‌نشيني موقتي هم اشكالي ندارد كمكي است به شما تا دوباره به زندگي باز گرديد. قبل از هر چيز خود را مشمول عفو قرار دهيد. خطاها و لغزش‌هاي گذشته را به خود ببخشاييد. از شكنجه كردن خويش به گناه عقل و درايتي كه بايد در  گذشته به خرج مي‌داديد و نداديد دست بكشيد. فراموش كنيد كه در موقعيتي به جاي جسارت احتياط كرده‌ايد و در موقعيتي ديگر كه احتياط شرط عقل بوده بي‌پروا بوده‌ايد. عصبانيت‌هاي بي‌مورد را فراموش كنيد، فراموش كنيد كه در جايي در احقاق حق خود كوتاه آمده‌ايد بگذريد كه در برخوردي با سخنان تند و درشت، احساسي را جريحه‌دار كرده‌ايد.

 

رسيدن به زندگي خلاق

با جمع كردن امروزهاي خلاق به زندگي خلاق مي‌رسيم

 

زندگي خلاق بدون بخشيدن خود به خاطر لغزش‌ها و خطاهاي گذشته امكان‌پذير نيست كسي كه توانايي بخشيدن خود را ندارد شب از بي‌خوابي رنج مي‌برد و روز از سلامت و خستگي.

وقتي خود را مي‌بخشيد به احتمال زياد توانايي بخشيدن ديگران را پيدا مي‌كنيد. چه بسيار آدم‌هايي كه دلگير و دلخور از رفتار بد ديگران، لحظات عمر خود را تباه مي‌كنند آيا وقت آن نرسيده كه همه را يك جا مورد عفو قرار دهيم؟ تنها در اين صورت است كه مي‌توانيد براي ايام عمرتان هدف و برنامه‌اي در نظر بگيريد و در جهت تحقق آن بكوشيد تا از يك زندگي شيرين و دوست‌داشتني و پرتحرك برخوردار گرديد. قبول كه دنياي ما عيب و نقص زياد دارد اما بدانيد علي‌رغم همه ايرادها، نكته‌هاي مثبت هم هست و بر شماست كه آن‌ها را بيابيد، ارزش‌هاي خوب فراوان است و شما بايد آن‌ها را پيدا كنيد. در دنياي امروز زندگي مي‌كنيد در دنياي امروز است كه بايد خوش زيستن را ياد بگيريد فردا را فراموش كنيد به امروز بينديشيد.

آخرين گامي كه براي داشتن زندگي خلاق توصيه مي‌گردد تلاش براي پيشرفت و رشد پيوسته مي‌باشد. لازمه پيشرفت و ترقي است كه احساسات منفي را از ذهن بشوييد و به نيروهاي مثبت زندگي بينديشيد، با تلاش براي رسيدن به تعالي هر روز عمرتان خلاق مي‌شود. همه روزه براي رسيدن به بهترين‌هاي خود تلاش مي‌كنيد و اين گونه شادي و شادماني را به زندگي خود مي‌آوريد. موفقيت در دسترس شماست سال‌هاي عمر شما مي‌تواند پر معنا باشد بايد به رشد و تعادل پي بريد. وقت گرانبهاست. از روز خلاق خود استفاده كنيد عمر نوح نداريم فرصت زندگي كوتاه است. اين فرصت كوتاه را هدر ندهيم. براي استفاده از منابعي كه در اختيار داريد هرگز دير نيست. بايد همه روزه براي رشد و تعالي تلاش كنيم نبايد علف‌هاي هرز و بي‌مصرف زندگي باشيم بايد تا حد استعداد خود رشد كنيم. بايد هر روز چيز تازه‌اي ياد بگيريد و هر روز بر اساس آن‌چه مي‌آموزيد روش‌هاي نويي براي بهتر زندگي كردن ابداع كنيد. زندگي خود را جاودانه و به ياد ماندني سازيد.

پس ياد گرفتيم كه خلاقيت براي امروز، هدفگذاري براي امروز، بياييد امروز را مغتنم بشماريم. بياييد به نبرد احساسات منفي برويم و زندگي را به خوشي برگزار كنيم.

به امروز بينديشيم كه فردا روز ديگري است كه هنوز از گرد راه نرسيده است. با جمع كردن امروزهاي خلاق به زندگي خلاق مي‌رسيم.

كسي كه زندگي خلاق دارد احساس توانمندي را در خود پرورش مي‌دهد با مهر و محبت، ناكامي‌ها را مي‌پذيرد و نيروهايش را در راه تحقق اهدافي كه دارد بسيج مي‌كند.

ايام گرانبهاي عمر را به بطالت تباه نمي‌كند خوب مي‌داند كه بيكاري و وقت‌گذراني و به فراغت پرداختن بيش از اندازه، اسباب تكدر خاطر مي‌شود.

انسان خلاق دلبسته ماديات نيست. اتومبيل گران‌قيمت و لباس‌هاي فاخر و خانه‌هاي مجلل خوب است اما اصل نيستند.

انسان خلاق، سعادت را در القاب و زندگي در محلات مشهور و خوش آب و هوا جست‌وجو نمي‌كند. به قدري محو زندگي است كه فرصتي براي خود خوري پيدا نمي‌كند. جان كلام آن كه مشتاق و علاقه‌مند و هدف‌گراست.

منبع: مجله موفقیت

 

منبع: بیتوته

پربازدیدترین

پر بازدیدترین ها

Image

گزارشی از خاکسپاری مرحومه ‌آقارضی

همشهری‌آنلاین-فریده رضایی:
سیمین آقارضی، نوازنده نامدار قانون؛ دوشنبه21 دی درگذشت و چهارشنبه 23 دی ‌در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد

پر بازدیدترین ها

Image

ویژگی های امنیتی چک های الکترونیکی

مدیرکل نشر و ریالی بانک مرکزی با اشاره به یژگی های امنیتی چک های الکترونیکی گفت: طرح های برجسته و استفاده از تصاویر مخفی و واترمارک و یا اشکال حساس به نور از ویژگی چک های جدید است.

پر بازدیدترین ها

Image

تماس تلفنی «اسماعیل هنیه» با «محمود عباس»

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس امروز ضمن تماس تلفنی با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، با وی درباره تحولات مربوط به آشتی ملی فلسطینیان گفت‎و‎گو کرد.

جدیدترین ها

Image

آشتی فتح و حماس؛ از طرح تا واقعیت

ناظران امور فلسطین همواره به توافقات آشتی ملی میان جنبش های فتح و حماس به عنوان دو قطب معادله سیاسی فلسطین با احتیاط و تردید می نگرند.
Image

نظر تیلرسون درباره گفتگو با ظریف/ ترامپ با غروب برجام مشکل دارد

وزیر خارجه آمریکا گفتگو با همتای ایرانی را مثبت و مسالمت آمیز ارزیابی کرد اما گفت مشکلات واشنگتن با برجام جدی است و به قوت خود باقی می ماند.
Image

تیم بسکتبال سه به سه بانوان از مرحله مقدماتی صعود کرد

تیم بسکتبال سه به سه ایران با کسب دو پیروزی در مرحله مقدماتی بازی های داخل سالن راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.
Image

جزئیات جلسه کمیسیون مشترک ایران و ۱+۵ به روایت ظریف

ظریف از اجماع ۱+۵ بر ضرورت اجرای برجام در جلسه کمیسیون مشترک خبر داد و گفت که دراین جلسه جمهوری اسلامی ایران اعتقاد داشت ایالات متحده تعهدات خود را در برجام اجرا نکرده است.
Image

موگرینی: اروپا برجام را تضمین می‌کند/ نیازی به مذاکره مجدد نیست

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح وزرای خارجه، تاکید کرد که توافق هسته‌ای ایران یک توافق دوجانبه نیست.
Image

حفظ وزن سالم بهترین روش پیشگیری از فشارخون بالا

نتایج تحقیق جدید نشان می دهد حفظ وزن سالم، رفتار شماره ۱ پیشگیری از فشارخون بالاست.
Image

افراد سیگاری مبتلا به HIV در معرض ریسک بالای سرطان ریه

محققان دریافتند سیگار کشیدن و HIV توام باهم فرد را در معرض ریسک بالای ابتلا به سرطان ریه حتی بالاتر از افراد سیگاری بدون ابتلا به HIV قرار می دهد.
Image

۲۳۰ هزار دانش آموز استان قزوین سال تحصیلی جدید را آغاز می کنند

قزوین- مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین گفت: با آمادگی کامل و تامین تمهیدات لازم ۲۳۰ هزار دانش آموز سال تحصیلی جدید را در ۲۲۰۰ واحد آموزشی آغاز می کنند.
Image

روحانی: اگر کسی از حقوق و کارش راضی نیست می‌تواند برود

رجایی و باهنر و بهشتی و مطهری شدن، آسان نیست/ حقوق برای تمام ملت باید یکسان باشد/ برای تماشا حقوق شهروندی ننوشتم/ مجوز کار در کشور ها 48 ساعت است اما با 48 روز هم راضی هستیم

سایر مطالب

بالا
Powered by TayaCMS